Ubezpieczenie NW!

Ubezpieczenie NW!

UWAGA STUDENCI, KTÓRZY SĄ ZAINTERESOWANI UBEZPIECZENIEM NW W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023.
 
WPŁATY SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W KWOCIE 35 ZŁ. MOŻNA  DOKONYWAĆ W KASIE KANS BUDYNEK NR 1 (REKTORAT) POKÓJ 108 W GODZINACH OD 11.00 DO 14.00 ORAZ NA  RACHUNEK BANKOWY UCZELNI 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976 podając w tytule imię i nazwisko DO 28 PAŹDZIERNIKA. 2022 r. 
instagram
instagram
instagram