Biuro Karier

BIURO KARIER to jednostka wewnętrzna Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, która zajmuje się monitorowaniem karier zawodowych absolwentów KANS. Ponadto do zadań Biura Karier należy w szczególności:

  • gromadzenie informacji o firmach działających w regionie/kraju;
  • gromadzenie ofert pracy;
  • pomoc w opracowywaniu dokumentów aplikacyjnych (typu CV, list motywacyjny);
  • zapoznanie z problematyką rekrutacji i metodami poszukiwania pracy;
  • informowanie o możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych (staże, szkolenia, stypendia, praktyki);
  • organizowanie prezentacji firm na uczelni;
  • organizowanie targów pracy;
  • pomoc w organizacji stażu lub wyjazdu do pracy za granice.

Przydatne informacje

Portale oferujące pracę:

Wakacyjna praca za granicą:

 

Praca za granicą:

DLA ABSOLWENTÓW

Oferty pracy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności znajdują się m.in. na stronach:

Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych, można znaleźć na stronach internetowych dla osób poszukujących pracy.
Informacje dotyczące przywilejów niepełnosprawnych pracowników oraz korzyści wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych, znajdują się na stronach:

DLA PRACODAWCÓW:

Biuro Karier KANS w Jeleniej Górze zaprasza do nawiązania współpracy. Dokładamy wszelkich starań, aby kształcić wykwalifikowane kadry, dbamy o studentów i absolwentów tak, aby poszerzali swoją wiedzę o umiejętności, które znajdą praktyczne zastosowanie w podejmowanej przez nich pracy.

 

KONTAKT :

075 645 33 78

biurokarier@kans.pl

Budynek Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej im. Juliusza Słowackiego pokój 25

instagram
instagram
instagram