Skład Rady Wydawniczej

Skład Rady Wydawniczej

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

 

1. Beata Telążka – przewodnicząca

2. Karol Morawski – z-ca przewodniczącego

3. Aneta Urbanowicz – sekretarz

4. Małgorzata Fortuna – członek

5.  Barbara Mączka – członek

6. Monika Sobolak – członek

7. Józef Zaprucki – członek

instagram
instagram
instagram