Projekt Akademia Młodego Studenta

projekt ue

Projekt pod nazwą „Akademia Młodego Studenta” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W latach 2018-2021 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze realizuje projekt pn. „AKADEMIA MŁODEGO STUDENTA” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

W ramach Akademii Młodego Studenta realizowane będą trzy zadania:

  1. „BAWIMY SIĘ PO ANGIELSKU”

Zajęcia dodatkowe języka angielskiego skierowane do uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze. Realizowane przez 3 lata (2018-2021), prowadzone przez nauczycieli akademickich KPSW w Jeleniej Górze na terenie SP nr 8. Lekcje poszerzą wiedzę ogólną dzieci w zakresie języka angielskiego. Będą prowadzone w formie zabawy z uwzględnieniem wielu pomocy dydaktycznych w formie gier, plansz, instrumentów muzycznych.

  1. „AKADEMIA TRZECIOKLASISTY”

Programem zostaną objęci uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze w roku szkolnym: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich na terenie KPSW. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w semestrze przez 6 godzin. Podczas zajęć będą realizowane wykłady w czterech modułach:

Moduł 1: Zdrowy tryb życia, sport i rekreacja
Cel zajęć: Podniesienie sprawności fizycznej dzieci w wieku szkolnym, rozwijanie zdolności i zainteresowań oraz przedstawienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu.

Moduł 2: Mój głos to skarb
Cel zajęć: rozwijanie umiejętności głosowych w zakresie mowy i śpiewu, kształtowanie postaw społecznych, współdziałania w grupie i umiejętności kreatywnego myślenia.

Moduł 3: Mózg – centrum dowodzenia
Cel zajęć: Rozwijanie zdolności poznawczych z wykorzystaniem elementów zabawy i eksperymentów ze świata chemii, fizyki i informatyki.

Moduł 4: Higiena w misji zdrowego organizmu
Cel zajęć: Wprowadzenie nawyków higienicznych oraz rozwinięcie umiejętności w zakresie pierwszej pomocy przy urazach i wypadkach.

  1. „AKADEMIA MŁODZIEŻOWA”

Programem zostaną objęci uczniowie Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze w roku szkolnym: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. W ramach Akademii Młodzieżowej będą realizowane zajęcia w dwóch modułach:

Moduł 1: Zajęcia specjalistyczne propagujące zdrowy i bezpieczny styl życia
Zajęcia będą odbywały się na krytej pływalni KPSW, prowadzone będą przez nauczycieli akademickich.
Cel zajęć: Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach nad wodą. Analiza wskaźnika BMI. Zapobieganie występowaniu bólu kręgosłupa poprzez ćwiczenia w wodzie, doskonalenie stylów pływackich.

Moduł 2: Matematyka

matematyka dla ambitnych:
Zajęcia dla uczniów klas IV technikum; 2 godziny w tygodniu/ 60 godzin w roku.
Cel zajęć: Przygotowanie do podjęcia studiów na wybranych, atrakcyjnych kierunkach studiów technicznych, przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym i osiągnięcie wysokich wyników.

matematykę można polubić:
Zajęcia dla uczniów klas I i II; 2 godziny w tygodniu/ 60 godzin w roku.
Cel zajęć: Przedstawienie zagadnień matematycznych w prosty, przejrzysty sposób oraz wzbudzenie zainteresowań matematycznych wśród uczniów borykających się z problemami zrozumienia tego przedmiotu.

mistrz matematyki:
Zajęcia dla uczniów klas II i III; 2 godziny w tygodniu/ 60 godzin w roku.
Cel zajęć: Poszerzenie wiedzy pozaprogramowej oraz umiejętności rozwiązywania teoretycznych problemów matematycznych.

Zajęcia z matematyki prowadzone będą przez nauczyciela akademickiego oraz nauczyciela z ZST „Mechanik” na terenie ZST „Mechanik” w Jeleniej Górze.

Aktualności i ogłoszenia do projektu >>>

instagram
instagram
instagram