Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych

fundusze europejskie

„Wdrożenie Programu rozwojowego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” – nowa jakość kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w KPSW w Jeleniej Górze
 

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze, poprzez realizację programu Rozwojowego, który zakłada utworzenie i włączenie do procesu dydaktycznego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM).

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Pogotowiem Ratunkowym  w Jeleniej Górze.

W wyniku realizacji projektu powstanie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, wyposażone w nowoczesny sprzęt umożliwiający prowadzenie dydaktyki metodą symulacji (sale niskiej i wysokiej wierności) na kierunku Pielęgniarstwo w KPSW. Po jego uruchomieniu co najmniej 15% wymiaru godzin kształcenia praktycznego będzie realizowane w MCSM w ramach zajęć na kierunku Pielęgniarstwo (studia I i II stopnia).

Projekt przewiduje remont i adaptację pomieszczeń w budynku nr 3 Wydziału Przyrodniczo-Technicznego. Utworzone zostaną:

  1. Sala do debriefingu
  2. Pracownia ALS/BLS
  3. Sala umiejętności technicznych
  4. Sala umiejętności pielęgniarskich
  5. Sterownia – pomieszczenie kontrolne
  6. Sala opieki pielęgniarskiej SWW
  7. Sala egzaminacyjna OSCE

W ramach projektu oprócz remontu i adaptacji pomieszczeń oraz ich wyposażenia w niezbędny sprzęt przeprowadzone będą także szkolenia dla kadry dydaktycznej, technicznej i zarządzającej.

 

Wartość projektu: 2 599 523,25 zł.

 

Dofinansowanie projektu:

- ze środków europejskich:        2 190 878,19 zł,

- ze środków dotacji celowej:       408 645,06 zł.

fundusze ue

instagram
instagram
instagram