Projekt CZ-PL Transedu

 

Projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym realizowany jest wspólnie przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze i  Wyższą i Średnią Szkołę Medyczną i Akademię Biznesu z Trutnova.

Przedsięwzięcie, zaplanowane na okres od września 2021 do sierpnia 2023, zakłada utworzenie wspólnej polsko-czeskiej platformy internetowej. Znajdą się na niej materiały ważne dla szkół w regionie transgranicznym. Będą to m.in. zapisy z polsko-czeskich spotkań online nauczycieli i kierownictwa szkół, w tym przykłady dobrych praktyk w zapewnianiu jakości kształcenia w dobie pandemii, nagrania ze spotkań na inne bieżące tematy, wykłady prowadzone przez ekspertów oraz materiały multimedialne ukazujące ciekawe aspekty pracy w wybranych instytucjach po obu stronach granicy.

Istotnym praktycznym elementem projektu jest doposażenie obu szkół w nowoczesny sprzęt umożliwiający prowadzenie spotkań konferencji i wykładów online.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 – 2020 Przekraczamy granice, oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności, w łącznej wysokości 115 122,80 Euro na obu partnerów.

instagram
instagram
instagram