Zima w otwartych laboratoriach KPSW

projekt ue

Projekt pod nazwą„Zima w otwartych laboratoriach KPSW” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W latach 2019-2021 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze realizuje projekt pn.„ZIMA W OTWARTYCH LABORATORIACH KPSW” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Ideą otwartego laboratorium jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, w wieku od 12 do 15 lat wybranych dziedzin nauki poprzez udostępnienie im bazy laboratoryjnej oraz osiągnięć naukowych wykładowców KPSW.

Uczniowie w trakcie zajęć będą mieli możliwość samodzielnego wykonywania eksperymentów pod okiem doświadczonego wykładowcy. Ideą pracy w laboratorium jest, aby każdy uczestnik zespołu badawczego był uczestnikiem prac badawczych, w małych zespołach utworzonych z grona rówieśników. Zadaniem tej grupy będzie wykonywanie eksperymentów, ocena wyników oraz uzyskanych efektów.

W trakcie ferii będą realizowane zajęcia:

- dzień młodego chemika - zajęcia w laboratorium chemicznym: zapoznanie się z zasadami działania laboratorium, instruktaż prowadzącego, przeprowadzenie badań laboratoryjnych oraz omówienie wyników;

- dzień młodego fizyka - zajęcia w laboratorium fizycznym: zapoznanie się z zasadami działania laboratorium, instruktaż prowadzącego, przeprowadzenie badań laboratoryjnych oraz omówienie wyników;

- wycieczka edukacyjna

- dzień młodego projektanta - zajęcia w pracowni informatycznej - próba stworzenia projektu np. wybranej fortyfikacji i wydrukowania go w technologii drukarka 3D

- gry komputerowe mogą uczyć - zajęcia w pracowni informatycznej mające na celu pokazanie uczniom, że można grać i uczyć się jednocześnie.

W każdym dniu dodatkowo będą prowadzone zajęcia sportowe na krytej pływalni i hali sportowej mające na celu poprawę kondycji fizycznej oraz integracji.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą w czasie trwania ferii zimowych w 2019, 2020 i 2021 roku w blokach tygodniowych od poniedziałku do piątku na terenie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Aktualności i ogłoszenia do projektu >>>

instagram
instagram
instagram