Inwestycje dofinansowane z Unii Europejskiej

Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni

logo unijne do basenui

basen z zewnatrz

KPSW w Jeleniej Górze uzyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu 9, Działania 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców” na działanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni zlokalizowanej w kompleksie uczelnianym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze.” Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana pomiędzy naszą uczelnią a Województwem Dolnośląskim w dniu 25.05.2010r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 8.582.074,24 zł.  Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 62,06% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

W wyniku realizacji projektu wybudowano obiekt krytej pływalni o kubaturze 11.133,78 m³ i powierzchni użytkowej 1.121,47 m². Nowa pływalnia powstała w wyniku przebudowy istniejącego obiektu basenu krytego, będącego  w stanie wyeksploatowania.

W nowo powstałym obiekcie pływalni, stanowiącym zaplecze dydaktyczne uczelni, realizowane będą następujące funkcje:

 • funkcja sportowa i szkoleniowa, w ramach której realizowana będzie nauka pływania, zajęcia, szkoleniowe, treningi i zawody pływackie,
 • funkcja zdrowotna, na którą składają się elementy rehabilitacyjne

Autorami projektu krytej pływalni są: ETC Architekci Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Racławickiej 15/19.

basen wewnatrz 1

W trakcie realizacji inwestycji funkcję  Inżyniera projektu dla przedmiotowego zadania pełniła wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma   KOMPLET  INWEST Spółka Jawna Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj z siedzibą  w Gorzowie Wielkopolskim Al. 11-go Listopada 91K (umowę podpisano w dniu 14.10.2010 roku). Wykonawcą krytej pływalni natomiast została wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma SKANSKA S.A. z siedzibą  w Warszawie ul. Gen. Zajączka 9 (umowę na realizację zadania podpisano 14.03.2011 roku). Po 1,5 roku prac prowadzonych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na terenie campusu stanął nowoczesny obiekt sportowy. Zgodnie z planem we wrześniu 2012 roku uczelnia otrzymała pozwolenie na użytkowanie krytej pływalni i od października rozpoczęły się zajęcia na basenie. Studenci mają tu do dyspozycji:

 1. halę pływalni z 6-torowym sportowym basenem pływackim o wymiarach niecki 25x12,5 m  i głębokości 1,35 – 1,8 m,  z pomieszczeniami pomocniczymi dla ratowników i instruktorów oraz pomieszczeniem pierwszej pomocy. Łączna jednorazowa chłonność pływalni wynosi max 60 osób.
 2. zespół pomieszczeń odnowy biologicznej wraz z funkcją rehabilitacyjną:
 • część saunowa – jedna kabina saunowa fińska (sucha)
 • zespół natrysków
 • siedziska z kadziami do zanurzania nóg z zimną i ciepłą wodą
 • miejsce do leżakowania

Zespół odnowy dostępny jest zarówno od strony hali basenów jak i z zewnątrz poprzez hall główny. Stąd też zespół posiada niezależną część szatniowo-sanitarną dla tych, którzy korzystają wyłącznie z zespołu odnowy.

Pokoje rehabilitacji zlokalizowano w strefie dostępnej bezpośrednio z hallu zespołu odnowy: Znajdują się tutaj:

 • dwie kabiny masażu suchego
 • jedno stanowisko z wanną do masaży bąbelkowych
 • jedno stanowisko tzw. czterokomorówki

Galeria zdjęć inwestycji

 

Przebudowa i rozbudowa hali sportowej

 logo unijne do hali 

hala sportowa

KPSW w Jeleniej Górze uzyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu 7,  Działanie 7.1 „Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego: na działanie pn: „Przebudowa i rozbudowa hali sportowej zlokalizowanej w kompleksie uczelnianym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18”. 

Całkowita wartość Projektu wynosi 8.233.774,87 zł. Poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 56,13% co stanowi  kwotę 4.571.329,12 zł.

W wyniku realizacji projektu wybudowano obiekt hali sportowej o kubaturze 18.380 m³ i powierzchni całkowitej 2.823 m².

Hala sportowa działa od 1 marca 2011r. Studenci odbywają zajęcia w nowoczesnym obiekcie sportowym dostosowanym także do potrzeb osób niepełnosprawnych, z pełnowymiarowymi boiskami do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, tenisa, z  trybunami na 170 osób, dwoma salami o charakterze dydaktyczno-rehabilitacyjnym, siłownią oraz zespołem odnowy biologicznej.

Galeria zdjęć inwestycji

 
 

 

Przebudowa budynku powojskowego na bibliotekę naukową

 logo unijne do biblioteki 

biblioteka

W czerwcu 2007r. nastąpiło rzeczowe a w październiku 2007r. finansowe zakończenie realizacji Projektu pn. „Przebudowa budynku powojskowego na bibliotekę naukową w Jeleniej Górze”.

Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 „Rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego” oraz ze środków budżetu państwa. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 10.068.103,27  zł

Źródła finansowania stanowiły odpowiednio środki: z dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75% wartości projektu, środki własne na poziomie 15% oraz 10% udział środków pochodzących z budżetu państwa.

W wyniku realizacji projektu, obiektowi, pełniącemu przez wiele lat rolę wojskowej stołówki nadana została nowa funkcja użytkowa. Rezultatem zrealizowanego Projektu jest budynek, który spełnia obecnie funkcję ogólnodostępnej biblioteki naukowej o powierzchni użytkowej 1.735m² i kubaturze 13.128m³.

Nowoczesna skomputeryzowana biblioteka wraz  z archiwum i centrum informacji naukowej w istotny sposób przyczynia się do poprawy warunków kształcenia w regionie, w zakresie wyższego szkolnictwa zawodowego. Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób niepełnosprawnych a stanowiska czytelnicze są wyposażone w nowoczesne środki techniczne uwzględniające potrzeby tej grupy osób (linijkę brajlowską dla osób niewidomych oraz powiększalnik elektroniczny dla osób słabowidzących).

Realizacja projektu spowodowała także utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy (zatrudnienie 15 osób).

Galeria zdjęć z otwarcia Biblioteki

instagram
instagram
instagram