Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie
Logo MCsm

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie pn. „Wdrożenie programu rozwojowego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.”

Projekt jestwspółfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach V osi priorytetowej  Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Projekt nr  POWR.05.03.00-00-0078/17    Okres realizacji projektu:  od 2018-02-01 do 2021-01-31

 

Zadanie 1

Przygotowanie programu rozwojowego Uczelni - Prace remontowo - adaptacyjne na potrzeby MCSM

Lp.

Rodzaj wsparcia

Data i godzina wsparcia

Adres realizacji wsparcia

1

Przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych 7 pomieszczeń

22.05.2018 – 30.09.2018

KPSW w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

 

Zadanie 2

Przygotowanie programu rozwojowego Uczelni - wyposażenie pracowni symulacji z zakresu ALS, BLS

Lp.

Rodzaj wsparcia

Data i godzina wsparcia

Adres realizacji wsparcia

1

Zakup wyposażenia sali ALS/BLS

XI.2018

KPSW w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

2

Montaż urządzeń w sali ALS/BLS

I.2019

KPSW w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

 

Zadanie 3

Przygotowanie programu rozwojowego Uczelni - wyposażenie sali ćwiczeń umiejętności technicznych

Lp.

Rodzaj wsparcia

Data i godzina wsparcia

Adres realizacji wsparcia

1

Zakup wyposażenia sali ćwiczeń umiejętności technicznych

XI.2018

KPSW w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

2

Montaż urządzeń w sali ćwiczeń umiejętności technicznych

I.2019

KPSW w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

 

Zadanie 4

Przygotowanie programu rozwojowego Uczelni - wyposażenie sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich.

Lp.

Rodzaj wsparcia

Data i godzina wsparcia

Adres realizacji wsparcia

1

Zakup wyposażenia sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich

XI.2018

KPSW w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

2

Montaż urządzeń w sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich

I.2019

KPSW w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

Zadanie 5

Przygotowanie programu rozwojowego Uczelni - wyposażenie sali opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności.

Lp.

Rodzaj wsparcia

Data i godzina wsparcia

Adres realizacji wsparcia

1

Zakup wyposażenia sali opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności

XI.2018

KPSW w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

2

Montaż wyposażenia w sali opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności

XI.2018 - I.2019

KPSW w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

 

Zadanie 6

Przygotowanie programu rozwojowego Uczelni - wyposażenie pomieszczenia kontrolnego dla sali opieki pielęgniarskiej.

Lp.

Rodzaj wsparcia

Data i godzina wsparcia

Adres realizacji wsparcia

1

Zakup wyposażenia pomieszczenia kontrolnego dla sali opieki pielęgniarskiej

XI.2018

KPSW w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

2

Montaż wyposażenia pomieszczenia kontrolnego dla sali opieki pielęgniarskiej

XI.2018 - I.2019

KPSW w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

 

Zadanie 7

Przygotowanie programu rozwojowego Uczelni - wyposażenie sali egzaminacyjnej OSCE - pielęgniarstwo.

Lp.

Rodzaj wsparcia

Data i godzina wsparcia

Adres realizacji wsparcia

1

Zakup wyposażenia pomieszczenia sali egzaminacyjnej OSCE

XI.2018

KPSW w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

2

Montaż wyposażenia w pomieszczeniu sali egzaminacyjnej OSCE

XI.2018 - I.2019

KPSW w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

 

Zadanie 8

Przygotowanie programu rozwojowego Uczelni - uruchomienie MCSM

Lp.

Rodzaj wsparcia

Data i godzina wsparcia

Adres realizacji wsparcia

1

Opracowanie Regulaminu funkcjonowania MCSM

23.02.2018

KPSW w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

2

Przyjęcie przez Senat Programu Rozwojowego

26.02.2018 godz.12.00

KPSW w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

3

Zatrudnienie 2 techników symulacji

I.2019

KPSW w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

4

Staż dla osób kluczowych w MCSM

09.04.2018 godz. 5.20-12.04.2018 godz. 21.36

 

Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1

16-400 Suwałki

5

Wstępne szkolenie praktyczne kadry MCSM

04.06.2018 godz. 5.20–06.06.2018 godz.21.36

Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1

16-400 Suwałki

6

Szkolenie praktyczne instruktora symulacji niskiej

wierności w pielęgniarstwie

Etap 1:

01.10.2018 godz. 9.00-16.00

 02.10.2018 godz. 8.30-15.30

 

Etap 2:

24.10.2018 – 26.10.2018

 

KPSW w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

Sala Senatu

 

 

Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1

16-400 Suwałki

7

Staż dla informatyków symulacji medycznej

26.11.2018-

27.11.2018

Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1

16-400 Suwałki

8

Szkolenie praktyczne instruktora symulacji wysokiej wierności w pielęgniarstwie

Etap 1:

08.11.2018 godz. 9.00-16.00

 09.11.2018 godz. 8.30-15.30

 

Etap 2:

03.12.2018 – 05.12.2018

 

KPSW w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

Sala Senatu

 

 

Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1

16-400 Suwałki

9

Staż i szkolenie dla techników symulacji

28.01.2019-

01.02.2019

Dane zostaną wprowadzone niezwłocznie po uzyskaniu informacji o terminie realizacji wsparcia

10

Szkolenie praktyczne egzaminatora OSCE w pielęgniarstwie

I.2019-VI.2019

Dane zostaną wprowadzone niezwłocznie po uzyskaniu informacji o terminie realizacji wsparcia

11

Stworzenie scenariuszy zajęć symulacyjnych

X.2018 – I.2019

KPSW w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

12

Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w MCSM

I.2019 – VI.2019

X.2019 – VI.2020

X.2020 - I.2021

KPSW w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

13

Wdrożenie programu standaryzowanych pacjentów

I.2019 – VI.2019

X.2019 – VI.2020

X.2020 - I.2021

KPSW w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 9

Współpraca międzyuczelniana w ramach sieci MCSM

Lp.

Rodzaj wsparcia

Data i godzina wsparcia

Adres realizacji wsparcia

1

Organizacja spotkań w ramach nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń

24.05.2018 godz. 9.00-20.00

 

25.05.2018 godz.9.00 – 16.30

 

 

30.05.2019 godz. 9.00-20.00

31.05.2019 godz. 9.00-16.30

Hotel Cieplice Medi&Spa

ul. Cervii 11

58-506 Jelenia Góra

KPSW w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

 

 Hotel Mercure Jelenia Góra, ul. Sudecka 63, Jelenia Góra

KPSW w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

 

2

Udział studentów w zawodach symulacyjnych

X.2020 – XII.2020

Dane zostaną wprowadzone niezwłocznie po uzyskaniu informacji o terminie realizacji wsparcia

 

 

 

Realizacja zajęć w MCSM semestr zimowy 2020/2021:

 

Lp.

Nazwa zajęć

Data i godzina

Sala

1

Podstawy pielęgniarstwa

19 I, 26 I

8.00-11.45   

208

2

Podstawy pielęgniarstwa

19 I, 26 I

12.10-15.45   

208

3

Podstawy pielęgniarstwa

19 I, 26 I

8.00-11.45   

209

4

Podstawy pielęgniarstwa

19 I, 26 I

12.10-15.45   

209

5

Podstawy pielęgniarstwa

20 I, 27 I

8.00-11.45   

208

6

Podstawy pielęgniarstwa

20 I, 27 I

12.10-15.45   

208

7

Podstawy pielęgniarstwa

20 I, 27 I

8.00-11.45   

209

8

Podstawy pielęgniarstwa

20 I, 27 I

12.10-15.45    

209

9

Podstawy pielęgniarstwa

21 I

13.00-16.45   

208

10

Podstawy pielęgniarstwa

28 I

13.00-16.45   

208

11

Podstawy pielęgniarstwa

21 I

13.15-16.45   

209

12

Podstawy pielęgniarstwa

28 I

13.15-16.45   

209


 
 

 

 

 

 


 

instagram
instagram
instagram