36th IHRSC'2017

36th IHRSC2017

W dniach 11 - 17 lipca 2017 odbędzie się  międzynarodowa konferencja IHSRC’2017_Poland, organizowana przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze, Muzeum Miejskie “Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze, Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Międzynarodowy Instytut Komunikologii w Waszyngtonie DC, USA.

Tradycją konferencji IHSRC  jest organizowanie jej co roku w innym kraju – do tej pory gościły tę konferencję uniwersytety  w
USA, Norwegii, Szwecji czy Kanadzie. Wielki to zatem zaszczyt i wyróżnienie dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, że wybitni naukowcy z wielu krajów świata w tym roku przyjadą obradować na kampusie naszej uczelni.

Motyw przewodni konferencji wpisuje się w pogranicze zakresów badawczych psychologii biologicznej, fenomenologii egzystencjalnej i świata życia człowieka. Uznając za punkt wyjścia  rozróżnienie między środowiskiem organizmów żywych, określanych przez subiektywne wyrażanie realizowanych potrzeb (Umwelt) i świata życia człowieka, konstruowanego poprzez komunikowanie potrzeb, wartości i ideologii (Lebenswelt), nawiązuje się do trzech porządków modelowania świata.

Model Prymarny rzeczywistości umiejscawia się na poziomie zwierząt posiadających samoświadomość, które działają poprzez fizjologiczne ośrodki recepcji i produkcji .

Model sekundarnyodnosi się do pozajęzykowej rzeczywistości dnia codziennego, konstruowanej poprzez użycie werbalnych i niewerbalnych środków znakowo-komunikacyjnych, którymi posługuje się tylko człowiek.

Model tercjalny, obejmujący również model sekundarny, definiuje się jako całokształt „sfery znaczącej” języka, kultury i cywilizacji, w której wyobrażona i komunikowana rzeczywistość jest tworzona poprzez kreatywną działalność artystyczną zgodnie z zasadami wartościowania i działania twórców.

zobacz program >>>

Komitet Naukowy:
Steen Halling
Scott D. Churchill
Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk
Richard L. Lanigan
Daina Teters
Marian Ursel
Lech Witkowski
Zdzisław Wąsik (Przewodniczący)

Komitet Organizacyjny:

Józef Zaprucki (Dyrektor)
Julita Zaprucka
Kamila Biniek (Specjalista ds. Współpracy z Zagranicą)
Agnieszka Kaszewska (Specjalista ds. Księgowości)
Stanisław Gola (wykładowca)
Kanclerz Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Komitet Programowy:
Rebecca Lloyd (Doradca)
Monika Jaworska-Witkowska
Piotr Czajka
Katarzyna Gęborys
Dorota Juźwin
Ewa Tomaszewicz
Elżbieta Magdalena Wąsik (Koordynator)

Wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji zapraszamy do wysłuchania wykładów w ramach poszczególnych sesji, które prowadzone będą w języku angielskim.

loga IHSRC2017

instagram
instagram
instagram