Wyzwania XXI wieku w naukach o zdrowiu i kulturze fizycznej

Wyzwania XXI wieku w naukach o zdrowiu i kulturze fizycznej

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE

Serdecznie zaprasza do udziału w                           

MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

„Wyzwania XXI wieku w naukach o zdrowiu i kulturze fizycznej”           

Termin: 8 czerwca 2018 r.

Miejsce: KPSW w Jeleniej Górze

Temat konferencji:  Zdrowie i choroba w jego interdyscyplinarnym wymiarze

Podczas konferencji planowane są wystąpienia prelegentów z zakresu różnych dziedzin i dyscyplin naukowych związanych z szeroko pojętym zdrowiem w aspekcie medycyny i techniki.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi konferencji.

Cel konferencji:

W różnych kulturach współczesnego świata potrzeba bycia zdrowym, sprawnym, posiadania atrakcyjnego wyglądu, prowadzenia zdrowego stylu życia i prawidłowego sposobu odżywiania coraz silnej utrwala się w świadomości społecznej.

Stale zwiększa się zapotrzebowanie na różnorodne formy terapii, diety, aktywności fizycznej,  prowadzące do poprawy jakości życia, dostosowanych do indywidualnych potrzeb człowieka, jego psychofizycznych możliwości, gustu, oczekiwań oraz wyzwań jakie niesie ze sobą współczesny świat medycyny i techniki z nim związanej.

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wyzwania XXI wieku   w naukach o zdrowiu i kulturze fizycznej”, której celem jest wymiana poglądów, wyników badań i doświadczeń praktycznych, na temat  zdrowia i chorób w ich interdyscyplinarnym wymiarze

Program konferencji >>>

Terminy nadsyłania zgłoszeń:

• Zgłoszenie udziału czynnego i przesłanie referatu przygotowanego do publikacji: do 1 lutego 2018 r.

• Zgłoszenie udziału biernego:  do 1 czerwca 2018 r.

formularz zgłoszeniowy >>>

Kontakt:  joanna.zoltanska@kpswjg.pl      tel. 721 747 701

Publikacja

Monografia „Wyzwania XXI wieku w naukach o zdrowiu i kulturze fizycznej”,  Wydawnictwo Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej. (5 punktów *)

*Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2015) w sprawie kryteriów   i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Przez rozdział w monografii rozumie się opracowanie naukowe obejmujące minimum 0,5 arkusza wydawniczego (nie mniej niż 10 stron tj. ponad 20 000 znaków ze spacjami).

Instrukcja przygotowania materiałów do druku oraz wskazówki dla autorów znajdują się tutaj >>>

• Koszt uczestnictwa z referatem: 250 zł (obejmuje: udział w obradach, przerwy kawowe, obiad,  publikację w monografii pokonferencyjnej).

• Koszt uczestnictwa bez referatu: 50 zł (obejmuje: udział w obradach,  przerwy kawowe, obiad,  materiały konferencyjne).

• Uczestnictwo w obradach:  bezpłatne (obejmuje: uczestnictwo  w obradach).

Opłaty prosimy przesyłać na konto:

BZ WBK S.A. o/Jelenia Góra
90 1090 1926 0000 0005 1400 5976 z dopiskiem Konferencja wpt

Termin konferencji:  8 czerwca 2018 r.:  godz. od 9.00  do 17.00

 

Współorganizator:

Wyższa i Średnia Szkoła Medyczna z Trutnova w Republice Czeskiej

Sponorzy i darczyńcy >>>

logo Izba  pogotowie Ksiaznica  Uzdrowisko

instagram
instagram
instagram