Borowy Jar - historia i turystyka

Borowy Jar - historia i turystyka

Konferencja odbędzie się w dniu 18 listopada 2016r. w auli Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej i w całości będzie poświęcona wartościom historycznym, przyrodniczym i turystycznym Borowego Jaru. Spotkanie będzie składało się z dwóch części.

Pierwsza część to wykłady i prezentacje. Druga część obejmuje praktyczny pokaz wspinaczki i wykorzystania sprzętu wspinaczkowego oraz spacer Nordic Walking połączony z praktycznymi poradami instruktora. Konferencji będzie towarzyszyć wystawa informacyjna na temat Parku Krajobrazowego Doliny Bobru oraz wystawa fotograficzna ,,Karkonosze Polskie – Cztery Pory Roku”.

Obszar położony wzdłuż rzeki Bóbr od Wzgórza Bolesława Krzywoustego w Jeleniej Górze do Siedlęcina, w odległości ok. 600 - 800 m od kampusu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, charakteryzuje się dużą różnorodnością przyrodniczo-krajobrazową i nosi nazwę Borowego Jaru. Jego cechą wyróżniającą jest obecność na jego obszarze przełomu rzecznego, stromych zboczy gór po lewej i prawej stronie rzeki, gdzie występuje duża ilość ciekawych formacji skalnych i źródeł strumieni. Jest to również miejsce o dużym znaczeniu historyczno-kulturowym dla miasta, ponieważ na tym obszarze lokowane są obiekty o dużym znaczeniu historycznym i kulturalnym dla miasta. Jednym z takich historycznych obiektów jest zamek, po którym nie znajdujemy śladów. Natomiast obiektami o znaczeniu kulturowym był Parnas i Helikon, zbudowane z naturalnych elementów, zgodnie ze starożytnymi opisami. Były to miejsca, gdzie odbywały się spotkania towarzyskie m.in. artystów i spacery sławnych osobistości, odwiedzających Kotlinę Jeleniogórską. O tym, że istniały takie obiekty możemy dowiedzieć się z materiałów archiwalnych.

Współcześnie obszar Borowego Jaru, ze względu na bliskie sąsiedztwo aglomeracji miejskiej Jeleniej Góry i zachowany naturalny wygląd terenu jako Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, nadal pełni funkcję wypoczynkową dla mieszkańców miasta i jest atrakcją dla odwiedzających region jeleniogórski turystów. Jest miejscem, do którego można dotrzeć w krótkim czasie od centrum miasta oraz spacerować prawym i lewym brzegiem rzeki Bóbr wsłuchując się w śpiew ptaków. Natomiast z wieży widokowej na Wzgórzu Bolesława Krzywoustego można podziwiać piękną panoramę miasta i Karkonoszy.

Przez Borowy Jar prowadzi oznakowana trasa rowerowa i spacerowa oraz szlak zielony i żółty. Z inicjatywy instytucji, stowarzyszeń i mieszkańców miasta podejmowane są działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności tego terenu m.in. poprzez tworzenie nowych przejść spacerowych, oznaczenie miejsc wartych zobaczenia, punkty widokowe, trasy wspinaczkowe. Przez teren Borowego Jaru prowadzi ścieżka edukacyjna pt. „Jak kropla skałę drążyła”, wzdłuż której ustawiono kierunkowskazy, pulpity i tablice informacyjne Jest to trasa pomiędzy Jelenią Górą a Siedlęcinem.

program konferencji >>>

Tutaj jest do pobrania mapa Borowego Jaru >>>

Partnerzy konferencji:

logo-DZPK    mjg-herb   kpsw

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra

Urząd Miasta Jelenia Góra

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Galeria fotografii Borowego Jaru znajduje się poniżej

1_1_jesien_10_12 011
1_2_jesien_25_10_09 052
2_1_krzywousty2
3_1_parnas
3_1_str7_stromiec_perla 001
3_1_str7_stromiec_perla 001B
4_1_helikon_sw9
6_1_helikon_28
6_1_helikon_28B
7_1_siodlo_29_04_16 033
7_2_jesien_20_10_12 042
8_1_gapa_22_06_10 076
8_2_gapa_01_11 030
9_1_impresje64
9_2_helikon_bobr 052
9_2_rower 017
9_3_bobr_04_06_10 056
10_1_jesien_20_10_12 003
10_2_stromiec_perla 008
10_3_zbior_01_08_10 004
11_1_zbior_01_08_10 012
11_2_jesien_10_12 016
12_1_helikon_sw5
12_2_helikon_bobr 005
13_1_jesien_10_12 005
13_2_gapa_01_11 032
14_1_wieza_siedlecin_09_07 045
15_1_gapy_24_06_15 011
bobr_26_06_09 023
bobr_26_06_09 028
foto11 str 6
foto18 str 9
foto23 str 14
foto28 str 15
gapa_01_11 031
gapa_09_04_09 015
gapa_22_06_10 013
gapa_24_03_10 036
gapa_24_08_14 042
gapy_18_06_16 033
gapy_18_06_16 035
gapy_20_12_15 031
gapy_24_06_15 014
helikon 080
helikon_1
helikon_2
helikon_14
helikon_17
helikon_19_06_16 024
IMG_4249
IMG_4541
IMG_4557
jesien_20_10_12 015
ksiazeca1
ksiazeca4
ksiazeca5
ksiazeca6
ksiazeca7
las_08_10_09 011
siodlo_15_07_15 026
sniezka_02_04_16 046
str4_sidlo_17_04_10 003B
str4_sidlo_17_04_10 003C
str5_helikon 017
str5_parnas 016
str8_helikon 075
str8_helikon_13
str8_jesien_20_10_12 044
str11_helikon_35
str11_helikon_sw8
str12_gapa_01_11 036
str12_zloty_widok_22_01_16 016
str13_helikon_22
str15_bobr_04_06_10 023
str15_jesien_10_12 018
str17_bobr_04_10_09 033
str17_borowy_jar
str17_kson_wycieczka_17_09 110
str19_gapa_24_08_14 012
zloty_widok_22_01_16 014
instagram
instagram
instagram