Skandale i skandaliści - seminarium

Skandale i skandaliści - seminarium

Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej zaprasza na seminarium
Skandale i skandaliści.
Kultura - Społeczeństwo – Media

Jelenia Góra, 22 stycznia 2018 r.
Biblioteka KPSW, godz. 11.00, sala 202

Skandal w dyskursie publicznym przybiera na znaczeniu. Ważny w kulturze przeszłości dziś staje się chlebem powszednim mediów. Jego ekspansywność i wieloaspektowość zachęcają do dyskusji o funkcjach skandali i roli skandalistów. Tak w „nowych”, jak i tradycyjnych mediach, a także w obszarach pozamedialnych związanych z komunikowaniem. Nasze rozważania obejmować będą szerokie konteksty kulturowe, społeczne i polityczne.

Udział w seminarium wezmą:
prof. Marian Ursel (JM Rektor KPSW w Jeleniej Górze, UWr)
dr hab. Aleksander Woźny (prof. UWr i KPSW)
dr Katarzyna Giereło-Klimaszewska (KPSW)
dr Michał Rydlewski (UWr)
dr Małgorzata Skibińska (UWr)
dr Oliwia Tarasewicz-Gryt (KPSW)
Barbara Wyleżoł (studentka KPSW).

Organizatorzy:
Prof. A. Woźny
Dr K. Giereło-Klimaszewska
kgierelo@yahoo.com
 

patronat medialny:

Logotyp Strimeo

instagram
instagram
instagram