Harmonogram projektu "Uczelnia bez barier"

fundusze ueProjekt pod nazwą „KPSW – Uczelnia bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM REALIZACJI SZKOLEŃ

W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ

„KPSW – UCZELNIA BEZ BARIER”

SZKOLENIE

NAZWA SZKOLENIA

TERMIN SZKOLENIA

Szkolenia podnoszące świadomość o niepełnosprawności.

Wspieranie i praca ze studentem
w kryzysie psychicznym

kwiecień 2021 - czerwiec 2021

Kontakt ze studentem ze spektrum autyzmu

październik 2021 - grudzień 2021

Komunikacja i savoir vivre z osobą niepełnosprawną

styczeń 2021 - marzec 2021

Status asystenta dydaktycznego dla osoby niepełnosprawnej na Uczelni

kwiecień 2022 - czerwiec 2022

Szkolenie z zakresu techniki i narzędzi nauczania języków obcych dla osoby niepełnosprawnej

październik 2022 - grudzień 2022

Szkolenie z zakresu technologii wspierającej w udostępnianiu treści dla osoby niepełnosprawnej

styczeń 2023 - marzec 2023

Szkolenie w zakresie bezpiecznej ewakuacji osoby niepełnosprawnej

październik 2023

instagram
instagram
instagram