Rekrutacja do udziału w zajęciach KUTW Jelenia Góra

--------------------------------------------------------------------------

fundusze ue

Projekt pod nazwą„Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dodatkowa rekrutacja słuchaczy
Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach warsztaty prasowe

 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza dodatkową rekrutację słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach warsztaty prasowe realizowanych w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wniosek o udział w zajęciach (formularz wniosku - Zał. 2) należy pobrać ze strony internetowej KUTW w Jeleniej Górze (wersja papierowa wniosku jest dostępna
w sekretariacie KUTW w godzinach dyżurów lub sekretariacie projektu w Rektoracie od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 – 15:00).

Wnioski należy składać w sekretariacie KUTW w godzinach dyżurów lub sekretariacie projektu w Rektoracie od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00 od 10 października do 14 października 2019 roku do godziny 14.00.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 15 października 2019 roku.

Załączniki :  

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW.

Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach.

Ogłoszenie wyników:

Załącznik 3 - Wyniki rekrutacji.

----------------------------------------------------------------------------------------------

fundusze ue

Projekt pod nazwą„Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Rekrutacja słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach profilaktyka i terapia zespołów bólowych kręgosłupa

 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza rekrutację  słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach profilaktyka i terapia zespołów bólowych kręgosłupa  realizowanych w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wniosek o udział w zajęciach (formularz wniosku - Zał. 2) należy pobrać ze strony internetowej KUTW w Jeleniej Górze (wersja papierowa wniosku jest dostępna
w sekretariacie KUTW w godzinach dyżurów lub sekretariacie projektu w Rektoracie od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 – 15:00).

Wnioski należy składać w sekretariacie KUTW w godzinach dyżurów lub sekretariacie projektu w Rektoracie od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 – 15:00 od 16 września do 30 września 2019 roku do godziny 14.00.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 8 października 2019 roku.

Załączniki :  

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW.

Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach.

Ogłoszenie wyników:

Załącznik 3 - Wyniki rekrutacji.

----------------------------------------------------------------------------------------------

fundusze ue

Projekt pod nazwą„Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatkowa rekrutacja słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach

Z uwagi na rezygnację jednego z uczestników (oraz braku osób na liście rezerwowej) Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza dodatkową rekrutację słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach warsztaty prasowe realizowanych w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wniosek o udział w zajęciach (formularz wniosku - Zał. 2) należy pobrać ze strony internetowej KUTW w Jeleniej Górze (wersja papierowa wniosku jest dostępna w sekretariacie KUTW w godzinach dyżurów lub sekretariacie projektu w Rektoracie od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 – 15:00).

Wnioski należy składać w sekretariacie KUTW w godzinach dyżurów lub sekretariacie projektu w Rektoracie od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00 od 16 września do 30 września 2019 roku do godziny 14.00.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 8 października 2019 roku.

Załączniki :
Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW.
Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach.

Ogłoszenie wyników:

Załącznik 3 - Wyniki rekrutacji.

----------------------------------------------------------------------------------------------

fundusze ue

Projekt pod nazwą„Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza rekrutację słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach profilaktyka i terapia zespołów bólowych kręgosłupa realizowanych w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wniosek o udział w zajęciach (formularz wniosku - Zał. 2) należy pobrać ze strony internetowej KUTW w Jeleniej Górze (wersja papierowa wniosku jest dostępna w sekretariacie KUTW w godzinach dyżurów lub sekretariacie projektu w Rektoracie od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 – 15:00).

Wnioski należy składać w sekretariacie KUTW w godzinach dyżurów lub sekretariacie projektu w Rektoracie od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 – 15:00 od 16 września do 30 września 2019 roku do godziny 14.00.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 8 października 2019 roku.

Załączniki :
Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW.
Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach.

Ogłoszenie wyników:

Załącznik 3 - Wyniki rekrutacji.

----------------------------------------------------------------------------------------------

fundusze ue

Projekt pod nazwą„Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatkowa rekrutacja słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza dodatkową rekrutację słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach warsztaty prasowe realizowanych w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wniosek o udział w zajęciach (formularz wniosku - Zał. 2) należy pobrać ze strony internetowej KUTW w Jeleniej Górze (wersja papierowa wniosku jest dostępna w sekretariacie KUTW w godzinach dyżurów lub sekretariacie projektu w Rektoracie od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 – 15:00).

Wnioski należy składać w sekretariacie KUTW w godzinach dyżurów lub sekretariacie projektu w Rektoracie od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00 od 10 października do 14 października 2019 roku do godziny 14.00.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 15 października 2019 roku.

Załączniki :
Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW.
Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach.

Ogłoszenie Wyników:

Załącznik 3 - Wynik Rekrutacji.

----------------------------------------------------------------------------------------------

fundusze ue

Projekt pod nazwą„Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatkowa rekrutacja słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza dodatkową rekrutację słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach profilaktyka i terapia zespołów bólowych kręgosłupa realizowanych w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wniosek o udział w zajęciach (formularz wniosku - Zał. 2) należy pobrać ze strony internetowej KUTW w Jeleniej Górze (wersja papierowa wniosku jest dostępna w sekretariacie KUTW w godzinach dyżurów lub sekretariacie projektu w Rektoracie od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 – 15:00).

Wnioski należy składać w sekretariacie KUTW w godzinach dyżurów lub sekretariacie projektu w Rektoracie od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 – 15:00 od 18 października do 23 października 2019 roku do godziny 14.00.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 23 października 2019 roku.

Załączniki :
Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW.
Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach.

Ogłoszenie Wyników:

Załącznik 3 - Wynik Rekrutacji.

----------------------------------------------------------------------------------------------

fundusze ue

Projekt pod nazwą„Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatkowa rekrutacja słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza dodatkową rekrutację słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach intensywny kurs języka angielskiego realizowanych w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wniosek o udział w zajęciach (formularz wniosku - Zał. 2) należy pobrać ze strony internetowej KUTW w Jeleniej Górze (wersja papierowa wniosku jest dostępna w sekretariacie KUTW w godzinach dyżurów lub sekretariacie projektu w Rektoracie od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 – 15:00).

Wnioski należy składać w sekretariacie KUTW w godzinach dyżurów lub sekretariacie projektu w Rektoracie od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 – 15:00 od 30 października do 04 listopada 2019 roku do godziny 14.00.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 04 listopada 2019 roku.

Załączniki :
Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW.
Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach.

Ogłoszenie Wyników:

Załącznik 3 - Wynik Rekrutacji.

----------------------------------------------------------------------------------------------

fundusze ue

Projekt pod nazwą„Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatkowa rekrutacja słuchaczy  Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza dodatkową rekrutację słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach warsztaty prasowe realizowanych w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wniosek o udział w zajęciach (formularz wniosku - Zał. 2) należy pobrać ze strony internetowej KUTW w Jeleniej Górze (wersja papierowa wniosku jest dostępna w sekretariacie KUTW w godzinach dyżurów lub sekretariacie projektu w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych (pokój nr 5) od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 – 15:00).

Wnioski należy składać w sekretariacie KUTW lub sekretariacie projektu w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych (pokój nr 5) w godzinach dyżurów w terminie od 28 lutego do 4 marca 2020 roku do godziny 14.00.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 4 marca 2020 roku o godzinie 15.00.

Załączniki :
Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW.
Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach.

Ogłoszenie Wyników:

Załącznik 3 - Wynik Rekrutacji.

----------------------------------------------------------------------------------------------

fundusze ue

Projekt pod nazwą„Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach

Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza rekrutację słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach trzydniowy plener malarski realizowanych w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wniosek o udział w zajęciach (formularz wniosku - Zał. 2) należy pobrać ze strony internetowej KUTW w Jeleniej Górze (wersja papierowa wniosku jest dostępna w sekretariacie KUTW w godzinach dyżurów lub sekretariacie projektu w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych (pokój nr 5) od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 – 15:00).

Wnioski należy składać w sekretariacie KUTW w godzinach dyżurów lub sekretariacie projektu w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych (pokój nr 5) od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 – 15:00 od 16 marca do 27 marca 2020 roku do godziny 14.00.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 3 kwietnia 2020 roku.

Załączniki :
Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW.
Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach.

Ogłoszenie Wyników:

Załącznik 3 - Wynik Rekrutacji.

----------------------------------------------------------------------------------------------

fundusze ue

Projekt pod nazwą„Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza rekrutację słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach trzydniowy plener fotograficzny realizowanych w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wniosek o udział w zajęciach (formularz wniosku - Zał. 2) należy pobrać ze strony internetowej KUTW w Jeleniej Górze (wersja papierowa wniosku jest dostępna w sekretariacie KUTW w godzinach dyżurów lub sekretariacie projektu w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych (pokój nr 5) od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 – 15:00).

Wnioski należy składać w sekretariacie KUTW w godzinach dyżurów lub sekretariacie projektu w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych (pokój nr 5) od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 – 15:00 od 16 marca do 27 marca 2020 roku do godziny 14.00.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 3 kwietnia 2020 roku.

Załączniki :
Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW.
Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach.

Ogłoszenie Wyników:

Załącznik 3 - Wynik Rekrutacji.

----------------------------------------------------------------------------------------------

fundusze ue

Projekt pod nazwą„Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatkowa rekrutacja słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza dodatkową rekrutację słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach trzydniowy plener malarski realizowanych w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wniosek o udział w zajęciach (formularz wniosku - Zał. 2) należy pobrać ze strony internetowej KUTW w Jeleniej Górze (wersja papierowa wniosku jest dostępna w sekretariacie KUTW w godzinach dyżurów lub sekretariacie projektu w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych (pokój nr 5) od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00 – 15:00).

Wnioski należy składać w sekretariacie KUTW w godzinach dyżurów lub sekretariacie projektu w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych (pokój nr 5) od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00 – 15:00 od 3 sierpnia do 14 sierpnia 2020 roku do godziny 14.00.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 18 sierpnia 2020 roku.

Załączniki :
Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW.
Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach.

Ogłoszenie Wyników:

Załącznik 3 - Wynik Rekrutacji

----------------------------------------------------------------------------------------------

fundusze ue

Projekt pod nazwą„Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatkowa rekrutacja słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza dodatkową rekrutację słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach trzydniowy plener fotograficzny realizowanych w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wniosek o udział w zajęciach (formularz wniosku - Zał. 2) należy pobrać ze strony internetowej KUTW w Jeleniej Górze (wersja papierowa wniosku jest dostępna w sekretariacie KUTW w godzinach dyżurów lub sekretariacie projektu w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych (pokój nr 5) od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00 – 15:00).

Wnioski należy składać w sekretariacie KUTW w godzinach dyżurów lub sekretariacie projektu w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych (pokój nr 5) od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00 – 15:00 od 3 sierpnia do 14 sierpnia 2020 roku do godziny 14.00.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 18 sierpnia 2020 roku.

Załączniki :
Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW.
Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach.

Ogłoszenie Wyników:

Załącznik 3 - Wynik Rekrutacji

----------------------------------------------------------------------------------------------

fundusze ue

Projekt pod nazwą„Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatkowa rekrutacja słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach TRZYDNIOWY PLENER MALARSKI

 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza dodatkową rekrutację  słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach trzydniowy plener malarski realizowanych w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wniosek o udział w zajęciach (formularz wniosku - Zał. 2) należy pobrać ze strony internetowej KUTW w Jeleniej Górze (wersja papierowa wniosku jest dostępna w sekretariacie projektu w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych (pokój nr 5, budynek nr 3) od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00 – 15:00).

Wnioski należy składać w sekretariacie projektu w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych (pokój nr 5, budynek nr 3) od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00 – 15:00 od 26 sierpnia do 1 września 2020 roku do godziny 14.00.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 2 września 2020 roku.

Załączniki :  

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW.

Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach.

Załącznik 3 - WYNIKI.

----------------------------------------------------------------------------------------------

fundusze ue

Projekt pod nazwą„Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach Profilaktyka i terapia zespołów bólowych kręgosłupa

 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza rekrutację  słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach profilaktyka i terapia zespołów bólowych kręgosłupa realizowanych w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wniosek o udział w zajęciach (formularz wniosku - Zał. 2) należy pobrać ze strony internetowej KUTW w Jeleniej Górze (wersja papierowa wniosku jest dostępna w sekretariacie projektu w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych (pokój nr 5, budynek nr 3) od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00 – 15:00).

Wnioski należy składać w sekretariacie projektu w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych (pokój nr 5, budynek nr 3) od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00 – 15:00 od 22 września do 5 października 2020 roku do godziny 14.00.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 9 października 2020 roku.

Załączniki :  

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW <<<

Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach <<<

Załącznik nr 3 - WYNIKI <<<

----------------------------------------------------------------------------------------------

fundusze ue

Projekt pod nazwą„Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach trzydniowy plener malarski

 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza rekrutację  słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach trzydniowy plener malarski realizowanych w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wniosek o udział w zajęciach (formularz wniosku - Zał. 2) należy pobrać ze strony internetowej KUTW w Jeleniej Górze (wersja papierowa wniosku jest dostępna w sekretariacie projektu w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych (pokój nr 5, budynek nr 3) od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 – 15:00).

Wnioski należy składać w sekretariacie projektu w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych (pokój nr 5, budynek nr 3) od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 – 15:00 od 1 czerwca do 15 czerwca 2021 roku do godziny 15.00.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 18 czerwca 2021 roku.

 

Załączniki :  

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW

Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach

Załącznik nr 3 - WYNIKI <<<

----------------------------------------------------------------------------------------------

fundusze ue

Rekrutacja słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach trzydniowy plener fotograficzny

 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza rekrutację  słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach trzydniowy plener fotograficzny realizowanych w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wniosek o udział w zajęciach (formularz wniosku - Zał. 2) należy pobrać ze strony internetowej KUTW w Jeleniej Górze (wersja papierowa wniosku jest dostępna w sekretariacie projektu w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych (pokój nr 5, budynek nr 3) od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 – 15:00).

Wnioski należy składać w sekretariacie projektu w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych (pokój nr 5, budynek nr 3) od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 – 15:00 od 7 czerwca do 25 czerwca 2021 roku do godziny 15.00.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 30 czerwca 2021 roku.

 

Załączniki :  

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW

Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach

Załącznik nr 3 - WYNIKI <<<

----------------------------------------------------------------------------------------------

fundusze ue

Dodatkowa rekrutacja słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach muzykoterapia

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza dodatkową rekrutację  słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach muzykoterapia realizowanych w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wniosek o udział w zajęciach (formularz wniosku - Zał. 2) należy pobrać ze strony internetowej KUTW w Jeleniej Górze (wersja papierowa wniosku jest dostępna w sekretariacie projektu w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych (pokój nr 5, budynek nr 3) od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 – 15:00).

Wnioski należy składać w sekretariacie projektu w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych (pokój nr 5, budynek nr 3) od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 – 15:00 od 25 października do 28 października 2021 roku do godziny 13.00.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 28 października 2021 roku o godz. 15.00.

Załączniki :  

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW.

Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach.

Załącznik nr 3 - WYNIKI <<<

--------------------------------------------------------------------------

fundusze ue

Projekt pod nazwą„Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowa rekrutacja słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach muzykoterapia

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza dodatkową rekrutację  słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach muzykoterapia realizowanych w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wniosek o udział w zajęciach (formularz wniosku - Zał. 2) należy pobrać ze strony internetowej KUTW w Jeleniej Górze (wersja papierowa wniosku jest dostępna w sekretariacie projektu w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych (pokój nr 5, budynek nr 3) od poniedziałku do czwartku w godzinach: 08:00 – 14:00).

Wnioski należy składać w sekretariacie projektu w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych (pokój nr 5, budynek nr 3) od poniedziałku do czwartku w godzinach: 08:00 – 14:00 od 22 listopada do 25 listopada 2021 roku do godziny 14.00.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 25 listopada 2021 roku o godz. 15.00.

 

Załączniki :  

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW <<<

Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach <<<

Załącznik nr 3 - WYNIKI <<<


 

 

 

 


 

  

instagram
instagram
instagram