Rekrutacja do udziału w zajęciach KUTW Kamienna Góra

--------------------------------------------------------------------------

fundusze ue

Projekt pod nazwą„Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowa rekrutacja słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze do udziału w zajęciach nowoczesne technologie

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza dodatkową rekrutację słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze do udziału w zajęciach nowoczesne technologie realizowanych w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wnioski o udział w zajęciach należy składać w sekretariacie KUTW w Kamiennej Górze w godzinach dyżurów od 13 stycznia do 15 stycznia 2020 roku do godziny 14.00

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 15 stycznia 2020 roku.

Załączniki :  

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW.

Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach.

Ogłoszenie wyników:

Załącznik 3 - Wyniki rekrutacji.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowa rekrutacja słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze do udziału w zajęciach muzykoterapia

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza dodatkową rekrutację słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze do udziału w zajęciach muzykoterapia realizowanych w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wnioski o udział w zajęciach należy składać w sekretariacie KUTW w Kamiennej Górze w godzinach dyżurów od 03 grudnia do 05 grudnia 2019 roku do godziny 14.00

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 05 grudnia 2019 roku.

Załączniki :  

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW.

Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach.

Ogłoszenie wyników:

Załącznik 3 - Wyniki rekrutacji.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowa rekrutacja słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze do udziału w zajęciach nowoczesne technologie

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza dodatkową rekrutację słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze do udziałuw zajęciach nowoczesne technologie realizowanych w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wnioski o udział w zajęciach należy składać w sekretariacie KUTW w Kamiennej Górze w godzinach dyżurów od 23 września do 04 października 2019 roku do godziny 14.00

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 07 października 2019 roku.

Załączniki :  

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW.

Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach.

Ogłoszenie wyników:

Załącznik 3 - Wyniki rekrutacji.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowa rekrutacja słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze do udziału w zajęciach rysunek i malarstwo

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza dodatkową rekrutację słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze do udziału w zajęciach rysunek i malarstwo realizowanych w ramach Projektu pn. „Życiebw Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wnioski o udział w zajęciach należy składać w sekretariacie KUTW w Kamiennej Górzeb w godzinach dyżurów od 23 września do 02 października 2019 roku do godziny 14.00

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 03 października 2019 roku.

Załączniki :  

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW.

Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach.

Ogłoszenie wyników:

Załącznik 3 - Wyniki rekrutacji.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowa rekrutacja słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze do udziału w zajęciach muzykoterapia

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza dodatkową rekrutację słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze do udziału w zajęciach muzykoterapia realizowanych w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wnioski o udział w zajęciach należy składać w sekretariacie KUTW w Kamiennej Górze w godzinach dyżurów od 23 września do 02 października 2019 roku do godziny 14.00

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 03 października 2019 roku.

Załączniki :  

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW.

Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach.

Ogłoszenie wyników:

Załącznik 3 - Wyniki rekrutacji.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowa rekrutacja słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze do udziału w zajęciach arteterapia

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza dodatkową rekrutację słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze do udziału w zajęciach arteterapia realizowanych w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wnioski o udział w zajęciach należy składać w sekretariacie KUTW w Kamiennej Górze w godzinach dyżurów od 23 września do 02 października 2019 roku do godziny 14.00

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 03 października 2019 roku.

Załączniki :  

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW.

Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach.

Ogłoszenie wyników:

Załącznik 3 - Wyniki rekrutacji.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowa rekrutacja słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze do udziału w zajęciach nowoczesne technologie

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza dodatkową rekrutację słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze do udziału w zajęciach nowoczesne technologie realizowanych w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wnioski o udział w zajęciach należy składać w sekretariacie KUTW w Kamiennej Górze w godzinach dyżurów do dnia 14 lutego 2019 roku do godziny 14.00

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 14 lutego 2019 roku.

Załączniki :  

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW.

Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach.

Ogłoszenie wyników:

Załącznik 3 - Wyniki rekrutacji

--------------------------------------------------------------------------

projekt

Projekt pod nazwą„Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowa rekrutacja słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze do udziału w zajęciach arteterapia, rysunek i malarstwo, muzykoterapia oraz nowoczesne technologie,

 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza dodatkową rekrutację słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze do udziału
w zajęciach arteterapia, rysunek i malarstwo, muzykoterapia oraz nowoczesne technologie realizowanych w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

Wnioski o udział w zajęciach należy składać w sekretariacie KUTW w Kamiennej Górze
w godzinach dyżurów od 21 września do 2  października 2020 roku do godziny 14.00

 

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 2 października 2020 roku o godzinie 17.00.

Załączniki :  

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW.

Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach.

Ogłoszenie wyników:

Załącznik 3 - Wyniki rekrutacji

--------------------------------------------------------------------------

projekt

Projekt pod nazwą„Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowa rekrutacja słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze do udziału w zajęciach rysunek i malarstwo oraz muzykoterapia

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza dodatkową rekrutację słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze do udziału w zajęciach rysunek i malarstwo oraz muzykoterapia realizowanych w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wnioski o udział w zajęciach należy składać w sekretariacie KUTW w Kamiennej Górze w godzinach dyżurów od 3 listopada do 17 listopada 2020 roku do godziny 14.00

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 20 listopada 2020 roku o godzinie 14.00.

Załączniki :  

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW.

Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach.

Ogłoszenie wyników:

Załącznik 3 - Wyniki rekrutacji

 

--------------------------------------------------------------------------

projekt 1

Projekt pod nazwą„Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowa rekrutacja słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze do udziału w zajęciach arteterapia, muzykoterapia oraz nowoczesne technologie

 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza dodatkową rekrutację słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze do udziału w zajęciach arteterapia, muzykoterapia oraz nowoczesne technologie realizowanych w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wnioski o udział w zajęciach należy składać w sekretariacie KUTW w Kamiennej Górze w godzinach dyżurów od 16 września do 1 października 2021 roku do godziny 10.00

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 1 października 2021 roku o godzinie 17.00.

 

Załączniki :  

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW.

Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach.

Ogłoszenie wyników:

Załącznik 3 - Wyniki rekrutacji

--------------------------------------------------------------------------

fundusze ue

Projekt pod nazwą„Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowa rekrutacja słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze do udziału w zajęciach arteterapia

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza dodatkową rekrutację słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze do udziału w zajęciach arteterapia realizowanych w roku akademickim 2021/2022 w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wnioski o udział w zajęciach należy składać w sekretariacie KUTW w Kamiennej Górze w godzinach dyżurów od 24 listopada do 30 listopada 2021 roku do godziny 10.00

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 30 listopada 2021 roku o godzinie 15.00.

 

Załączniki :  

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW.

Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach.

Ogłoszenie wyników:

Załącznik 3 - Wyniki rekrutacji

 

--------------------------------------------------------------------------

fundusze ue

Projekt pod nazwą„Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowa rekrutacja słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze do udziału w zajęciach rysunek i malarstwo, muzykoterapia oraz nowoczesne technologie

 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza dodatkową rekrutację słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze do udziału w zajęciach rysunek i malarstwo, muzykoterapia oraz nowoczesne technologie realizowanych w roku akademickim 2021/2022 w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wnioski o udział w zajęciach należy składać w sekretariacie KUTW w Kamiennej Górze w godzinach dyżurów od 1 lutego do 10 lutego 2022 roku do godziny 15.00

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 11 lutego 2022 roku o godzinie 15.00.

 

Załączniki :  

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW.

Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach.

Ogłoszenie wyników:

Załącznik 3 - Wyniki rekrutacji

 

instagram
instagram
instagram