Tolerancja a dialog międzykulturowy - program

Program

23 czerwca 2017 (piątek) Otwarcie: Aula KPSW

12.30-15.00 – referaty

12.30-12.45 – Powitanie i otwarcie konferencji – Rektor KPSW Prof. Marian Ursel i Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, dr Tadeusz Samborski

Prowadzenie: dr Józef Zaprucki, dr Beata Telążka

12.45-13.30 – Wykład otwierający: dr Józef Zaprucki – Zillertalczycy i Schwenkfeldyści na Śląsku – aspekty historyczne i literackie (KPSW w Jeleniej Górze)

13.30-13.50  –  „Tolerancja religijna i kulturowy pluralizm w Austrii okresu oświecenia“ - prof. Lucjan Puchalski (KPSW w Jeleniej Górze, Uniwersytet Wrocławski)

13.50 -14 20 -„Turystyka pielgrzymkowa”- dr Daria Jaremen (UE we Wrocławiu, WEZiT w Jeleniej Górze)

 14.20 -14.40 –„Od ignorancji do tolerancji – kultura małych kroków. Margrit Kempgen (Stiftung Evangelisches Schlesien) 

 14.40 -15.00 – “Schwenkfeldysta Martin John junior: Śląski pisarz, lekarz i filantrop” - Dr. Allen Viehmeyer,  (Schwenkfelder Library & Heritage Center, Pennsburg, PA)

15.00-15.30 – przerwa kawowa

15.30 -17.00 - spacer po Jeleniej Górze  z przewodnikiem - Krzysztof Tęcza - następnie przejazd do Jagniątkowa przez Mysłakowice –widok na domy tyrolskie

18.00 -19.30 Jagniątków – DGH (zapewnione tłumaczenie na język polski/niemiecki/angielski)
- prelekcja:  Zillertalczycy na Śląsku - Zbigniew Kulik, (Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu)
- prezentacja i koncert  w wykonaniu Aloisa i  Petry  Eberharterów z Zillertalu
- drobny poczęstunek

24 czerwca 2017 (sobota)

9.00 -11.00 – Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna (tłumaczenie na polski, niemiecki, angielski)

Dyskusja uczestników z USA, Niemiec, Austrii i Polski podsumowująca tematykę seminarium z jednoczesnym wyznaczeniem dalszych kierunków wspólnych działań, promujących tematykę dialogu międzykulturowego i tolerancji na Dolnym Śląsku. 

11.00 – 11.30 – przerwa kawowa

11.30 – zwiedzanie muzeum z przewodnikiem.

11.30 – pożegnanie gości

logo razem

instagram
instagram
instagram