Wyzwania XXI wieku w naukach o zdrowiu i kulturze fizycznej - program

Termin konferencji:  8 czerwca 2018 r.:  godz. od 9.00  do 16.00

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM  KONFERENCJI:

8.00 - 9.00 – rejestracja uczestników
9.00 - 9.15 –  otwarcie konferencji

9.15 - 9.35 - Wykład inauguracyjny – prof dr hab. Marian Ursel – „Przybywam tu tak dla zdrowia, jak dla przyjemności”    

SESJA I  

9.35 – 9.45 - dr inż. Urszula Bąkowska-Morawska  – Kierunki rozwoju współpracy uzdrowiska z innymi podmiotami - Wiceprezes Zarządu Uzdrowisko Cieplice Grupa PGU, UE we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze.

9.45 – 9.55 - prof. dr hab. Bogdan Vynogradskyi - Zróżnicowanie obciążeń treningowych w triathlonie z uwzględnieniem opóźnionego efektu treningowego - Lwowski Państwowy Uniwersytet  Kultury Fizycznej

9.55 – 10.05 - prof. dr hab. Oleh Rybak  - Zapobieganie zawodowym obciążeniom na   organizm kierowcy samochodu - Lwowski Państwowy Uniwersytet  Kultury Fizycznej

10.05 – 10.15 - dr Agnieszka Grochulska -Aktywność fizyczna w prewencji wtórnej cukrzycy - Akademia Pomorska w Słupsku

10.15 – 10.25 - dr Waldemar Michalczak - Aktywność fizyczna osób chorych na cukrzycę typu 2 w świetle uwarunkowań fizjologicznych i badań własnych - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

10.25 – 10.35 - mgr Ewelina KolarczykCzy „sport to zdrowie”? Aktywność fizyczna,           a zagrożenie nagłym zgonem sercowym - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa                w Raciborzu

10.35 – 10.45 - dr Małgorzata Bujnowska - Ultrasonografia w medycynie ratunkowej-Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

10.45 – 10.55 - lek. med. Łukasz Mucha - Zabiegi w onkologii narządu ruchu- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

10.55 – 11.10 - dyskusja

11.10 – 11.40 - przerwa kawowa


SESJA II
11.40 – 11.50 - dr hab. Iuliia Pavlova – Complex health preserving activities in Ukrainian schools and its influence on quality of life. Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej

11.50 – 12.00 - dr Małgorzata Fortuna1, dr Antonina Kaczorowska2 - Wpływ rehabilitacji ruchowej i choroby niedokrwiennej serca na poziom wydolności fizycznej u kobiet w przedziale wieku 80 – 90 lat - Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze1; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu2

12.00 – 12.10 - dr hab. Mariusz Z. Jędrzejko - Przyczyny zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży - zachowania ryzykowne jako wyzwania dla profilaktyki społecznej i nauk o zdrowiu - Wydział Nauk O Zdrowiu i Kultury Fizycznej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

12.10 – 12.20 - dr Małgorzata Lesińska-Sawicka - Styl życia studentów z wybranych krajów - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile

12.20 – 12.30 - dr Ewa Kobos - Natężenie stresu w pracy pielęgniarki oddziału intensywnej terapii a syndrom wypalenia zawodowego - Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

12.30 – 12.40 - dr Małgorzata Wojciechowska - Problem bezsenności wśród studentów uczelni warszawskich - Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie

12.40 – 12.50 - mgr Dorota Trybusińska - Samotność i osamotnienie jako zagrożenie dla zdrowia osób starszych - Zakład Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom

12.50 – 13.00 - dr Renata Myrna-Bekas - Trening autogenny Schultza jako rodzaj relaksacji i odprężenia psychicznego - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

13.00 – 13.15 - dyskusja

13.15 – 13.45 - przerwa kawowa


SESJA III

13.45 – 13.55 - dr Zofia Sienkiewicz - Ekspozycja personelu pielęgniarskiego na materiał biologiczny a znajomość zasad postępowania poekspozycyjnego - Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

13.55 – 14.05 - dr Elżbieta Antos - Kolonoskopia – problemy pacjentów przygotowujących się do badania - Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział rehabilitacji.

14.05 – 14.15 - dr Józefa Czarnecka - Wiedza personelu medycznego na temat postępowania z pacjentem z podejrzeniem gorączki krwotocznej wywołanej przez wirus Ebola - Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

14.15 – 14.25 - mgr Aneta Musiał - Chirurgia bariatryczna jako jedna z metod walki z otyłością - Zakład Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu I Kultury Fizycznej, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom

14.25 – 14.35 - dr Grażyna Dykowska - Bezpieczeństwo pacjenta w systemie ochrony zdrowia. Dylemat edukacyjny - Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

14.35 – 14.45 - dr Anna Leńczuk-Gruba - Efektywna realizacja edukacji zdrowotnej - nadal aktualne wyzwanie w środowisku szkolnym - Zakład Pielęgniarstwa Społecznego. Warszawski Uniwersytet Medyczny

14.45 – 14.55 - dr Ewa Bakońska-Pacoń1,2, dr Dorota Cichoń1, dr Tomasz Ignasiak1, prof. dr hab. Zofia Ignasiak1,3 - Wpływ aktywności fizycznej na funkcje wybranych narządów i układów u osób starszych - Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze1, Akademia Wychowania  Fizycznego we Wrocławiu, Katedra Fizjologii i Biochemii2, Akademia Wychowania  Fizycznego we Wrocławiu, Katedra Biostruktury3

14.55 – 15.05 - Małgorzata Milko1, Dariusz Milko1,2, Dorota Cichoń1 - Wpływ leczenia uzdrowiskowego na jakość życia pacjentów z chorobą dyskową części lędźwiowej kręgosłupa - Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze1, Uzdrowisko Cieplice Grupa PGU2

15.05 – 15.15 - dr Marzena Pełczyńska - Krioterapia ogólnoustrojowa w medycynie sportowej i odnowie biologicznej - Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

15.15 – 15.30 – dyskusja

15.30 – 15.50 – podsumowanie i zakończenie konferencji


 

instagram
instagram
instagram