program

Program szczegółowy

I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej

Dziecko w przestrzeniach edukacji artystycznej

„Od wyobraźni do kreacji”

25 kwietnia 2017 roku

8:30 – 9:00 -  rejestracja uczestników

9.00 - 9.10 - powitanie Gości, rozpoczęcie konferencji 
9.10 -  9. 35 -  prof. nadzw. dr hab. Piotr Baron:  Kreatywność w kontekście kompetencji nauczycieli muzyki
9.35 -  10. 00 - prof. nadzw. dr hab. Lidia Kataryńczuk – Mania: O uniwersalności edukacji muzycznej10.00 - 10.25 - prof. nadzw. dr hab. Dorota Plucińska: Od obowiązku do kreatywności nauczyciela - sztuka żywego słowa na zajęciach w edukacji wczesnoszkolnej
10.25 – 10.50 - prof. nadzw. dr hab. Ernest Zawada: W poszukiwaniu piękna sztuki współczesnej - zagadnienia edukacji artystycznej
10.50 - 11.15 -  dr Fryderyk Drejer: Ruch i gest jako forma animacji teatralnej
11.15 - 12.00 - przerwa kawowa
12.00 -  12.30 - występ artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze pod kierunkiem mgr Iwony Miłobędzkiej pt.  "Opowieść o Chopinie"

12.30 -  12:55 -  dr hab. Mirosław Kisiel: Muzykowanie wartością w wychowaniu dziecka
12.55 - 13.20 - prof. nadzw. dr hab. Maciej Kołodziejski: Możliwości aplikacji teorii uczenia się muzyki według Edwina Eliasa Gordona do praktyki wczesnej edukacji muzycznej
13.20 – 13:40 - mgr Mariusz Drożdżal: Świat muzycznych fascynacji i kreacji dzieci z zespołem Tourette'a i Aspergera
13.40 – 14.00 - mgr Ewa Czubińska: Sposoby rozwijania wyobraźni i kreatywności członków chóru        amatorskiego
14. 00 - 14.40 - przerwa
14.40 - 15.00 - mgr Karina Marszałek: Rola muzyki i literatury we współczesnej, kreatywnej edukacji
15.00 - 15.20 - mgr Emilia Kuligowska: Rolanauczyciela w kreowaniu przyszłości muzycznej uczniów
15.20 – 15.40 – mgr Anita Jatczak: Nauczyciel muzyki wobec współczesnych zadań edukacyjnych w szkole
15.40 – 15.55 - mgr Izabela Piekarczyk: Zajęcia muzyczno - rytmiczne w rozwijaniu zdolności muzycznych dzieci
15.55 – 16.10 – mgr Katarzyna Feret: Przestrzeń artystyczna placówek kulturalnych miasta Rzeszowa miejscem rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dziecka
16.10 – 16.25 – mgr Anna Parkita: Ilustracyjność w muzyce artystycznej jako sposób kształtowania wyobraźni dziecka
16.25 - 17.10  - warsztaty[1]/dyskusja panelowa[2]
17.10 -  podsumowanie i  zakończenie konferencji


[1] Warsztat Nr 1: Co gra w damskich i męskich torebkach? Czyli eksperymentalne warsztaty muzyczne, sala 14; Warsztat Nr 2: Śpiewać każdy może nawet gospel, sala 9; Warsztat Nr 3: Podstawy improwizacji muzycznej według Edwina E. Gordona, sala 112.

[2] Np. na temat współczesnych problemów w edukacji artystycznej/muzycznej/plastycznej, problemów metodycznych w realizacji przedmiotów artystycznych (edukacji muzycznej i plastycznej), rozwiązań innowacyjnych w edukacji itd.

patronat:

polskie stowarzyszenie muzyczne

instagram
instagram
instagram